סמינר אא'א, 14.10.21: Yossi Ashkenazy, Ben-Gurion University: Europa’s dynamic ocean: Taylor columns, eddies, convection, ice melting and salinity

Date: 
Thu, 14/10/202112:00-13:00
תאריך: 
ה', 14/10/202112:00-13:00
ראה גם: סמינר החוג לאא'א
מיקום: 
zoom
מרצה: 
Yossi Ashkenazy