סמינר מחלקתי: ד'ר בן בלק, עמיתי בובר, האוניברסיטה העברית. 'מרחב אוטיסטי - ומעבר לו'

Date: 
Mon, 06/05/2019 - 12:30 to 14:00

תאריך:  ב', 06/05/2019 - 12:30 עד 14:00 יצוא אירוע iCal url