סמינר מחלקתי: ד'ר בן בלק, עמיתי בובר, האוניברסיטה העברית. 'מרחב אוטיסטי - ומעבר לו'