פרופ' מנחם הופנונג, 'מחיר המידע: קליטה ושיקום של משתפי פעולה בטחוניים בערי ישראל'